הזיקה בין הדת לבין התרבות הלאומית - " הדת האזרחית הישראלית" מורכבות הזיקה בין הדת ללאום ביהדות באה לידי ביטוי גם בכך שרוב היהודים בישראל מקיימים מנהגים שמקורם דתי : ברית מילה , חגיגת בר מצווה , סדר פסח , צום יום הכיפורים ועוד . מושגים כמו " משיח" או " מצווה , " שמקורם במסורת הדתית , מופיעים גם בשיח החילוני ; וסמלים דתיים , כמו הכותל המערבי , הם נחלתו של כלל העם היהודי , גם של יהודים המגדירים את עצמם כחילונים מבחינת התנהגותם היומיומית . אומנם , לא כולם מייחסים לכך משמעות דתית , אלא רואים בכך ביטוי של זיקה למורשת התרבותית היהודית המהווה חלק מזהותם הלאומית , אך דווקא עובדה זו היא ההופכת את המסורת היהודית הדתית לאחד ממרכיבי " הדת האזרחית הישראלית" ( על המושג "דת אזרחית" ראו עמ' . ( 15 מרכיב מרכזי אחר ב"דת האזרחית הישראלית" הוא הרעיון הציוני . שורשיו של הרעיון הציוני נטועים עמוק בחלום היהודי הדתי על שיבת ציון וקץ הגלות , אך באותה מידה גם ברעיונות לאומיים מודרניים על שחרור עצמי ובניין אומה חדשה . כתנועה לאומית יהודית , הציונות לא רצתה להפנות עורף למורשת התרבותית היהודית , אך כתנועה לאומית מו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט