הוויכוח על הפרדת הדת מהמדינה העובדה שהמדינה תומכת במוסדות דתיים ושבחוקיה משולבים עקרונות דתיים היא אחד ממוקדי המחלוקת בחברה הישראלית . מצד אחד , יש חוגים חילוניים התובעים הפרדה בין דת למדינה במטרה להביא לביטול מעמדם הממלכתי של מוסדות הדת . חוגים אלה מתנגדים לכך שהמדינה תשתמש בכוח האכיפה שבידה , או בכוח המיסוי שלה , לצורך תמיכה בדת או במוסדותיה . לטענתם , יש להפוך את מוסדות הדת למוסדות וולונטאריים - כלומר , מוסדות שההשתייכות אליהם היא מרצון והם נתמכים על ידי בני הקהילה , כפי שהדבר קיים בקהילות יהודיות בעולם . מקורן של עמדות אלה בתפיסה ליברלית שלפיה המדינה צריכה להיות " ניטראלית" לגבי השתייכותו הדתית ולגבי אמונותיו של הפרט , ואין זה מעניינה להתערב בנושא של אמונות ודעות , או להשתמש בכלים העומדים לרשותה כדי לכפות אמונה זו או אחרת . יש גם מיעוט קטן התומך בהפרדת הדת מהמדינה , משום שהפרדה כזו תאפשר ביתר קלות את הפיכתה של מדינת ישראל ממדינת לאום יהודית ל"מדינת כל אזרחיה . " לדעת מיעוט זה , הזיקה בין הדת היהודית למדינה , כפי שהיא באה לידי ביטוי בחוקים ובסמלים שתכניהם יהודיים , נותנת משקל יתר לא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט