יחסי דת ומדינה - "הדגם הישראלי" במדינת ישראל כמדינת לאום יהודית יש לדת היהודית מקום מרכזי בתחום הפוליטי , בתחום החברתי ובתחום התרבותי . מקום זה הוא תוצאה של היעדר הפרדה בין דת למדינה , אך גם תוצאה של הקושי להפריד בין הדת לבין הלאום היהודי . הדת היהודית , בניגוד לנצרות ולאסלאם , היא במהותה חד-לאומית , והלאום היהודי הוא חד-דתי , או כפי שניסח זאת רב סעדיה גאון : " אין אומתנו אומה אלא בתורותיה . " לאור זאת , קשה למצוא סמל לאומי יהודי שאיננו כולל בתוכו מרכיבים דתיים . לדוגמה , דגל המדינה , המבטא ריבונות לאומית , מעוצב בצבעי תכלת-לבן כדי להזכיר את צבעי הטלית ואת בגדי הכוהן הגדול בעבודתו ביום הכיפורים . במרכז הדגל מופיע מגן דוד , שהפך במרוצת הדורות לסמל יהודי מסורתי . דוגמה אחרת היא סמל המדינה , המעוטר בענפי זית ובמרכזו מנורת המקדש , כפי שהיא מופיעה בשער טיטוס שברומא . גם הביטויים " מזרח" ו"ציון , " המופיעים בהמנון הלאומי " התקווה , " שאובים מן המסורת היהודית ומבטאים את הכמיהה של העם היהודי לארץ ישראל לאורך הדורות . * למוסדות הדת היהודית יש מעמד ממלכתי , הן מבחינה זו שמעמדם מעוגן בחוק והן מבח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט