דגם החילוניות האבסולוטית שלא כמו בדגם ההפרדה , שלפיו יחסה של המדינה לדת הוא יחס ניטראלי , הרי שעלפי דגם החילוניות הקיצונית המדינה עוינת את הדת . חוקי המדינה אוסרים על קיום חיים דתיים מלאים . על-פי דגם זה חל איסור על חינוך דתי , ואנשים ומוסדות דתיים נרדפים על קיום מצוות הדת . אין חופש דת , ולעתים יש גם פגיעה בחופש הפולחן ביחס לדת הרוב ולדתות המיעוטים כאחד . דוגמה למדינה שאימצה את דגם החילוניות האבסולוטית היא ברית-המועצות לשעבר בתקופת השלטון הקומוניסטי . השלטון הקומוניסטי ראה באמונה הדתית שריד מן העבר שיש לדכאו , והטיל איסור מוחלט על הוראת הדת ועל קיום הפולחן הדתי . בתי תפילה רבים - כמו כנסיות , מסגדים ובתי כנסת , נהרסו או נסגרו , ורכושם של כל הארגונים הדתיים במדינה הוחרם על-ידי השלטונות . חלק מהכנסיות הפכו למוזיאונים והוצגו בהן תערוכות בעלות תוכן אנטי דתי . רק מאמצע שנות ה80- של המאה ה20- חל שינוי של ממש בנושא זכויות האדם ? בברית-המועצות , ובכלל זה גם בתחום חופש הדת . הנשיא מיכאל גורבאצ'וב הורה על פתיחתן מחדש של מאות כנסיות ובתי תפילה שנסגרו בשנות המשטר הקומוניסטי , ובחוק משנת 1990 הובט...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט