דגם ההפרדה בין דת למדינה בדגם ההפרדה המדינה אינה מתערבת בענייני הדת , והדת אינה מתערבת בענייני המדינה . המדינה מכריזה על עצמה " חילונית , " או " ניטראלית" בענייני דת - כלומר , היא איננה דתית , אך גם איננה אנטי-דתית . חוק המדינה הוא חוק חילוני , ואסור שהחוק יפגע בדת כלשהי או יעדיף דת כלשהי . ההפרדה נועדה להגן על הדת ועל הכנסיות מפני כוחה של המדינה , ובאותה מידה היא נועדה למנוע מאחת הדתות להשפיע על החיים הציבוריים , או לפגוע בחופש הפרט וכן למנוע פגיעה בחירותן של הדתות האחרות או במעמדן . דגם ההפרדה קיים בצרפת , המגדירה את עצמה כמדינה חילונית . מדינה נוספת המזוהה במיוחד עם דגם זה היא ארצות-הברית . התיקון הראשון לחוקה האמריקנית משנת 1791 קובע , כי " הקונגרס לא יחוקק שום חוק שישליט דת מדינה רשמית או שיאסור את חופש הדת . " אומנם התיקון אינו מדבר במפורש על הפרדה בין דת למדינה , אלא נועד למנוע העדפה של דת כלשהי עלידי השלטון . עם זאת הפך התיקון לעיקרון המגביל את מידת המעורבות של השלטון בענייני דת ולעיקרון המבטיח גם את קיומו של חופש הדת . ? במכתב מפורסם שכתב הנשיא השלישי של ארצות הברית קבע תומס ג...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט