דגם העדות המוכרות על-פי דגם זה , כל העדות הדתיות המוכרות על-ידי המדינה שוות בפני החוק . המדינה , שהיא הריבון , מגלה ניטראליות בענייני דת ואינה מזדהה עקרונית עם דת מסוימת . הניטראליות מתבטאת בכך שהמדינה לא מתערבת במינוי של אנשי הדת , אך היא מממנת בניית מוסדות דתיים ומעניקה שירותים דתיים , כשם שהיא מעניקה לתושביה שירותי בריאות , חינוך או סעד . דגם זה קיים בבלגיה , באוסטריה , בהונגריה , בלוכסמבורג , בחבל אלזס-לו ? ן שבצרפת , ובכמה קנטונים שוויצריים , אך הדוגמה המובהקת ביותר לדגם זה היא גרמניה . החוקה בגרמניה איננה מזדהה עם דת אחת , אלא מעניקה יחס שוויוני לכל הדתות המוכרות . עם זאת , מקצת החגים הרשמיים נושאים אופי דתי נוצרי ובתי העסק סגורים בימי ראשון ובחגים נוצריים . הרישום במרשם האוכלוסין בגרמניה כולל אומנם את דתו של האזרח , אך זכותו להתנגד לרישום זה . לעומת זאת , נישואין וגירושין כחוק הם אזרחיים בלבד . בכל בתי הספר הציבוריים ניתנים שיעורי דת והמורים ללימודי הדת חייבים לקבל את אישור הכנסייה הקתולית או הפרוטסטנטית . שיעורי הדת נחשבים לשיעורי חובה , אך הורי התלמידים , או התלמידים עצמם בהגי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט