דגם התיאוקרטיה תיאוקרטיה פירושה שלטון הדת ( ביוונית , תיאוס-אל , ק ? טוס-שלטון . ( משמעות הדבר היא , שהחוק הדתי הוא חוק המדינה , ומוסדות המדינה מתנהלים על-פי חוקי הדת , כפי שמפרשים אותם חכמי הדת . לעתים , חכמי הדת הם גם שליטי המדינה , או ששליטי המדינה נתונים להשפעתם . מקור הסמכות - כלומר , הריבונות - הוא דתי . במדינות שמשטרן תואם את הדגם התיאוקרטי , העוצמה השלטונית נתונה רק בידי דת אחת . לעתים קרובות , מיעוטים דתיים , או מיעוטים כיתתיים בתוך אותה הדת עצמה , נרדפים על-ידי הדת השלטת , אך לעתים הם יכולים גם לקיים את מנהגי דתם באין מפריע . על-פי דגם זה אין הכרה בזכותו של האזרח לחופש דת ולחופש מדת , ואין שוויון מבחינת החוק בין מאמינים בדת השלטת ללא מאמינים , או בין הדת השלטת לדתות אחרות . דוגמה למדינה שהייתה קרובה לדגם התיאוקרטי היא איראן בימיו של האייטולה חומייני . בשנת 1979 פרצה באיראן מהפכה , ובעקבותיה היא הפכה למדינה מוסלמית שיעית והונהג בה " שלטון חכם ההלכה . " השלטון עבר לידיו של האייטולה חומייני , מנהיג דתי שראה את תפקידו ביישום קפדני של חוקי ההלכה המוסלמית ובהתרחקות מנורמות מערביות ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט