פרק : 1 היחסים בין דת למדינה בעולם ובישראל נוהגים לאפיין את היחסים בין דת למדינה על-פי שישה דגמים עיקריים , * שניתן להציגם על קו הרצף הזה : תיאוקרטיה , כנסייה רשמית , כנסייה נתמכת , עדות דתיות מ ?? רות , הפרדת הדת מהמדינה , חילוניות אבסולוטית . בקצה האחד עומד הדגם התיאוקרטי , לפיו הדת היא הגורם השולט בחיי המדינה וחוקי הדת הם חוקי המדינה . בקצה השני עומד הדגם החילוני האבסולוטי , לפיו הדת נרדפת וחוקי המדינה אינם מכירים בזכות לחופש דת ולחופש פולחן . בין שני הקצוות יש רצף של דגמים : החל מהעדפתה של דת אחת על-פני הדתות האחרות , דרך הכרה רשמית מטעם השלטון בכמה עדות דתיות , וכלה בהפרדה חוקתית בין דת למדינה . מדובר בדגמים שחלקם קיימים כיום וחלקם היו קיימים בעבר . כך , למשל , בראשית המאה ה21- אין באף מדינה דגם של תיאוקרטיה טהורה . מדובר גם בדגמים שבתוכם יש גוונים . לדוגמה , במדינות שיש בהן הפרדה בין הדת למדינה ניתן להבחין בדרגות שונות של הפרדה . ברוב המדינות הדמוקרטיות ניכרת התקרבות הדרגתית לדגמים המרכזיים - כלומר , לדגם הכנסייה הנתמכת ולדגם העדות המוכרות , ולעתים יש שילוב של יותר מדגם אחד במדינ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט