מבוא : מורכבות היחסים בין שלטון מדיני לשלטון דתי היחסים בין שליטים מדיניים למנהיגים דתיים , ובין מוסדות המדינה למוסדות הדת , היו מאז ומעולם טעונים מתח רב , במיוחד לאור העובדה שגם המדינה וגם הדת תובעות מן האדם לציית לחוקים ולצווים מטעמן . בדרך-כלל , במקרה שיש התנגשות בין החוק הדתי , המייצג לדעת האדם המאמין את רצון האל , לבין חוק המדינה , המייצג את הרצון האנושי , דורשת הדת מהאדם המאמין להעדיף את הציווי הדתי על-פני חוק המדינה . עובדה זו גרמה לא אחת לשליטי מדינות לראות בדת גורם מתחרה בשלטונם ולנסות לדכאה . עם זאת , היו גם שליטים שביקשו להשתמש בכוחה של הדת לחיזוק שלטונם . חלקם ראו בדת גורם היכול לתרום לביסוסן של נורמות חברתיות ופוליטיות , שכן הדת היא שעמדה בבסיס הסדר החברתי . גם לאחר שחל שינוי במעמדה של הדת והיא הפכה בעידן המודרני לאחת מתוך השקפות עולם רבות , ביקשו שליטים שונים לזכות בתמיכתם של מנהיגים דתיים וראו בתמיכה זו בשלטונם גורם חשוב . זאת ועוד , על אף שבעידן המודרני הדת וערכיה אינם נחלתם של כלל התושבים החיים במדינה כלשהי , שכן ערכים אחרים תפסו את מקומם , ממשיכה הדת להוות גורם רב השפ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט