פתח דבר לתלמידים ולתלמידות שלום רב , הספר שלפניכם עוסק בדמותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וביחסים בין הדת , החברה והמדינה . ביהדות כלולים בנוסף לדת גם מרכיבים של לאום ושל תרבות והתוצאה היא ריבוי גישות ופרשנויות שונות להגדרת הזהות היהודית . יש הרואים בה זהות שההגדרה הדתית וההגדרה הלאומית משולבות בה בלי אפשרות להפריד ביניהן ; יש הרואים בה זהות דתית בלבד , שאיננה חופפת לזהות לאומית ; ויש גם כאלה החולקים על המרכיב הדתי בזהות היהודית ורואים בה רק זהות לאומית-תרבותית . בין הקטבים יש רצף של גישות והגדרות שונות היוצרות פסיפס של זהויות : חרדים , דתיים-לאומיים , רפורמים , קונסרבטיבים , מסורתיים וחילונים לגוניהם השונים . שורשי הוויכוח ביחס להגדרת הזהות היהודית מצויים בתהליכי החילון והמודרנה , שעברו על העם היהודי בעת החדשה והולידו השקפות וזרמים שונים . כל אחד מההשקפות והזרמים האלה ביקש להטביע את חותמו על החברה היהודית ההולכת ונבנית בארץ-ישראל : מצד אחד עמדה השקפה שראתה בשיבה של העם היהודי לציון הזדמנות בלתי חוזרת להקים בארץ ישראל חברה חדשה ליברלית ודמוקרטית - על-פי חזון אחד , או חברה סו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט