תוכן העניינים פתח דבר 5 ........................................................................................ שער א - דת ומדינה - הילכו שתיהן יחדיו ? 7 מבוא : מורכבות היחסים בין שלטון מדיני לשלטון דתי 8 .......... פרק : 1 היחסים בין דת למדינה בעולם ובישראל 9 .............. דגמים שונים של יחסי דת ומדינה 10 ................................ דגם התיאוקרטיה 10 ........................................................ דגם הכנסייה הרשמית 11 ................................................ דגם הכנסייה הנתמכת 12 ................................................ דגם העדות המוכרות 12 .................................................. דגם ההפרדה בין דת למדינה 13 ..................................... דגם החילוניות האבסולוטית 16 ...................................... יחסי דת ומדינה - " הדגם הישראלי 18 ............................ " הוויכוח על הפרדת הדת מהמדינה 18 ............................. הזיקה בין הדת לבין התרבות הלאומית - " הדת האזרחית הישראלית 22 ................................................  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט