ספר אזרחות לתלמידים בחטיבה העליונה בבית הספר הכללי והדתי משרד החינוך המזכירות הפדגוגית האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים דת , חברה ומדינה ספר אזרחות לתלמידים בחטיבה העליונה בבית הספר הכללי והדתי הספר פותח ביוזמת האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים , משרד החינוך , ובמימונו , במסגרת התקשרות חוזית עם מטח כתיבה : אורלי אילני - מטח עיבוד ועריכה : חנה אדן - האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ורדה אשכנזי - האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ייעוץ מדעי : פרופ' בנימין נויברגר - האוניברסיטה הפתוחה ד"ר אשר כהן - אוניברסיטת בר אילן קראו והעירו ( על פי סדר א"ב : ( בלהה אלפרסון , ריטה גרשון , רוחמה וילשטיין , ברוריה חוטינר , אדר כהן , יוסי לונדין , אוסנת סברון , דינה קיאלי , נאוה רוזן , ד"ר יהושע רוזנברג ( מתאם תכניות לימודים בחמ"ד , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים , ( חיה שמעוני על ליווי הפיתוח מטעם מטח תודות לד"ר קציעה אביאלי-טביביאן , לנעמי לימור ולאבי ורשבסקי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט