המכנה העשרוני 1 נתון המספר . 3 , 074 א . הגדילו ב 1 את ספרת המאות של המספר הנתון : בכמה הגדלתם את המספר ? ב . הגדילו ב 1 את ספרת היחידות של המספר הנתון : בכמה הגדלתם את המספר ? ג . הקטינו ב 1 את ספרת האלפים של המספר הנתון : בכמה הקטנתם את המספר ? ד . שנו ספרה כלשהי של המספר הנתון : האם המספר החדש גדול מן המספר הנתון או קטן ממנו ? בכמה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית