ב פירוק מספר לגורמים ראשוניים 1 כתבו תרגילי כפל שונים שהתוצאה שלהם היא . 60 אל תכתבו בתרגילים את הגורם ! 1 דוגמאות 60 = 2 × 5 × 6 60 = 10 × 6 60 = 60 = 60 = דיון :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית