ב כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות 1 פתרו את התרגילים . דיון : מהו הקשר בין התרגילים האלה ? 2 גלית ושי פתרו את תרגיל הכפל הזה : . 20 × 40 גלית פתרה את התרגיל בדרך זו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית