ג רשימה או דיאגרמה ? בקבוצה של דליה בדקו אילו בעלי–חיים תלמידי הכיתה מגדלים והכינו רשימה : בכל מקום שמופיע ברשימה הסימן הזה : , פירוש הדבר : אין התלמיד מגדל בעלי–חיים . 1 ענו על השאלות האלה : א . כמה תלמידים מגדלים כלב ? ב . מה יש יותר , תלמידים המגדלים כלב או תלמידים המגדלים חתול ? 2 השלימו את דיאגרמת העמודות לפי הרשימה שלמעלה . הוסיפו עמודה , כך שהדיאגרמה תכלול גם את התלמידים שאינם מגדלים בעלי–חיים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית