חקר נתונים וניתוח סיכויים פרקי הלימוד חקר נתונים : דיאגרמות 3 ניתוח סיכויים 19 הפרקים לקוחים מן התכנית ועוד אחת . ? ¢ ‰ ¯„? ‰ ??? ??„???? ‰ ?????? ??‡??? ¢ ???? ??? ??? ????? ‰ ? ‰ ???¯?„ ‰ ?? ¢ ??‡ „??? ¢ ? ¢ ???????? ????? ¨??‡ ¢ ??¯„? ‰ ???? ‰ ? ? ?? ‰ ? ??? ? ? ????? ‰ ?? ? µ ??? ??? ‰ ?‡ ‰ ??¯„? ‰ ??? ?????¯„?? ??¯?? ?? ·? ®???© ??????? ‰ ?‚??????? ??¯? ‰ ?? ‰ ????? ‰ ??? ?„?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית