סיכום ממשק אדם-מכונה , ובקיצור , ( Human Machine Interface ) HMI הוא מערכת המאפשרת ליצור תקשורת בין התהליך לבין האדם המפעיל אותו ומשתמש בו . בצורה זו מוקנית לאדם היכולת להפעיל את התהליך , לפקח על אופן פעולתו , לעקוב אחר שינויים המתרחשים בו , ולשלוט בתוצרת המתקבלת ממנו . באמצעות הממשק אדם-מכונה יכול האדם להפעיל את התהליך ולנתקו , להזין נתונים הדרושים להרצתו , לפני הפעלתו כמו-גם במהלך פעולתו , ולצפות בנתונים הפיזיקליים המתקבלים כתפוקה מהתהליך , כדי לוודא שפעולתו של התהליך תקינה . הממשק אדם-מכונה מאפשר לאסוף נתונים המתקבלים מן התהליך , לעבדם ולהציגם במגוון צורות , כמו גרפים , טבלאות ודוחות . איסוף הנתונים מהתהליך ושמירתם , נועדו לשפר את איכות המוצרים המיוצרים בתהליך , לאפשר איתור מהיר של בעיות ותקלות , ולהפחית את עלויות הייצור . מערכות הממשק אדם-מכונה הנפוצות ביותר הן : לוח פיקוד מקומי ; לוח סינופטי ; צג HMI מקומי / לוח הפעלה ממוחשב ; מחשב ובו תוכנת . HMI בכל אחת ממערכות הממשק האלה , משובצים אביזרי חיווי ואביזרי פיקוד והפעלה מגוונים , המאפשרים לאדם המפעיל את התהליך לבחון ולעקוב אחר המתרחש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית