5 . 3 . 8 אמצעי הקשר בין תוכנת HMI לבין משתני הבקר המתוכנת כל המידע הנאסף מן התהליך , מועבר אל המחשב באמצעות הבקר המתוכנת , ונאגר בזיכרונו בצורה בינארית . תוכנת HMI המותקנת במחשב , מאפשרת לעבד את המידע המגיע מהבקר ולהציגו על מסך המחשב , תוך הסתייעות במגוון האמצעים שהוזכרו , כמו : תמונות , הודעות , טבלאות נתונים וגרפים . האמצעי שבו משתמשת תוכנת HMI ליצירת קשר בין המידע המגיע מהבקר לבין תמונות התהליך , הוא "קישוריות " ( המכונות בשמות שונים בתוכנות , בהתאם לשם שיצרן התוכנה הגדיר עבורן , כגון . ( Tags , Links , Gates קישוריות אלה מקשרות , למעשה , כל אלמנט דינמי ( צורה משתנה ) המופיע באיור התהליך , לאחד ממשתני הבקר . איור 5 . 46 מציג את אופן שיוכו של משתנה בבקר ל " קישורית " בתוכנת . HMI הפרמטרים הדרושים להגדרה הם : משתנה הבקר הרצוי , לדוגמה כניסה לבקר , או אוגר בזיכרון הבקר . דגם הבקר ( ניתן לחבר למחשב בו-זמנית תקשורת מכמה בקרים של יצרנים שונים . ( כתובת המשתנה בבקר כפי שהיא מוגדרת על-ידי יצרן הבקר ( וגם בקובץ הdriver- המצורף לתוכנת . ( HMI לדוגמה : I 1 מגדיר כניסה בבקר מסוים ; V 2 מגדיר א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית