5 . 3 . 7 איסוף נתונים מהתהליך וצורות עיבודם אחד מיתרונות השימוש במחשב כמערכת ממשק אדם-מכונה הוא באפשרות לאגור נתונים שונים המוזנים למחשב , ונשמרים בזיכרון הקשיח של המחשב . כמות הנתונים שאפשר לאגור בדיסק הקשיח של המחשב גדולה עשרות מונים מכמות הנתונים הניתנת לאגירה באוגרים הפנימיים של הבקר המתוכנת . המחשב מאפשר גישה נוחה ומהירה לנתונים שנאגרו בדיסק הקשיח , ומאפשר לעבד אותם תוך שימוש בתוכנות שונות לעיבוד נתונים ( לדוגמה , גיליון אלקטרוני מסוג Excell או תוכנות עיבוד סטטיסטיות . ( אגירת נתוני התהליך חשובה לתיעוד מתמשך של המתרחש בתהליך ; לאחר עיבוד הנתונים וניתוחם , היא מאפשרת להסיק מסקנות לגבי אופי הפעילות בתהליך , לגבי נקודות התורפה בתהליך , לגבי שיפורים שניתן לבצע בתהליך , ולגבי איכות המוצרים המיוצרים בתהליך . איסוף נתוני התהליך מתבצע ישירות מהבקר המתוכנת , והוא נמשך כל עוד המחשב פועל ותוכנת HMI פעילה . הנתונים נשמרים בקבצים היסטוריים , בעלי שמות מוגדרים מראש , שנפתחו בדיסק הקשיח . האדם המפעיל יכול לעיין בנתונים העכשוויים או בנתונים ההיסטוריים של התהליך באמצעות מערכת של דוחות מוגדרים מרא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית