5 . 3 . 6 הצגה בזמן אמת של גרפים להצגת משתנים בתהליך אחת השיטות הנוחות להצגת משתנים רציפים של התהליך ולמעקב אחריהם היא באמצעות גרפים , המתארים את ערכיהם של המשתנים הרציפים ביחס לציר הזמן , בעת ביצוע התהליך . גרפים אלה נקראים גרפים בזמן אמת . ( Real time trend ) באמצעותם אפשר לבחון את התנהגות המערכת המבוקרת לאורך זמן , לבדוק את מהירות תגובתה לשינויים ולהפרעות בתהליך , וכן לגלות ערכים קיצוניים ותנודות המופיעות בה . השימוש בגרפים אלה נפוץ בעיקר להצגת משתנים של תהליכים המבוקרים על-ידי חוגי בקרה סגורים ( מערכות בקרה בעלות משוב . ( באיור 5 . 44 מוצג גרף זמן אמת , המציג השתנות לחץ וספיקה של קיטור בתהליך , ביחס לזמן . תוכנת HMI מאפשרת לאדם המפעיל להעלות מסכי גרפים מוגדרים מראש על מסך המחשב ( בהתאם לרמת ההרשאה שלו . ( על כל אחד ממסכי הגרפים אפשר להציג כמה משתנים של התהליך , שערכיהם מוזנים למסך ישירות מהבקר המתוכנת . כל אחד מהמשתנים נמדד בעזרת סקלות ערכים שונות , המצוירות על המסך במקביל , אחת מתחת לשנייה ; כל משתנה מוצג כקו בעל צבע שונה מצבעי שאר המשתנים המסורטטים באותו גרף . המפעיל יכול לשנות א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית