5 . 3 . 5 רשימת הודעות התרעה ( דוחות התרעה ) במצבים מסוימים נגרמים שיבושים והפרעות בתהליך , אשר מחייבים את תשומת ליבו של האדם המפעיל . מצבים אלה מוגדרים כתקלות בתהליך ; תוכנת HMI מתריעה עליהם עלידי רישום הודעות התרעה על מסך המחשב . לכל תקלה שעלולה להתרחש בתהליך , מוגדרת בתוכנה הודעת התרעה , שנקבעה מראש על-ידי מתכנת המסכים . מצבי תקלה המחייבים מתן הודעות התרעה הם : מחסור בחומר גלם , טמפרטורה גבוהה מדי , נפילת לחץ בקו הזנה , הפסקת פעולת המדחס , סכנת הצפה כתוצאה ממפלס גבוה מדי , ועוד . איור 5 . 41 מציג מסך התרעה מסוג מסך קופץ ( pop-up ) המופיע כהודעה על מסך המחשב ברגע שמתרחשת תקלה חמורה . ( הגדרת תקלה כחמורה , נקבעת כמובן על-ידי מתכנת המסכים בזמן עריכתם . ( כדי למשוך את תשומת לבו של האדם המפעיל , מסך זה יופיע בצבע אדום בולט , ובדרך כלל יכסה את חלקו העיקרי של מסך המחשב . תוכנת HMI ערוכה לזהות את ההתרחשות של כל תקלה ותקלה בתהליך , לתעד את אופי התקלה , את שעת הופעתה , ולשמור נתונים אלה כקובץ מיוחד בזיכרון המחשב . במקביל לשמירת נתוני התקלה ( המתרחשת בתהליך , ( רושמת התוכנה הודעת התרעה מתאימה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית