5 . 3 . 4 המבנה של תמונות התהליך והשיטות לאיורן התמונה המוצגת על מסך המחשב , כאשר מריצים תכנית HMI לבקרת תהליך , מורכבת מאיור רקע קבוע המכונה איור סטטי ומאיור משתנה המכונה איור דינמי . איור הרקע מתאר , בצורת גרפיקה וסכימה , את התהליך המבוקר על-ידי התוכנה ; האיור המשתנה משתלב באיור הרקע ומאפשר להציג את השינויים החלים בתהליך בזמן התרחשותם ( בזמן אמת , ( כדוגמת השינויים שהוצגו באיור . 5 . 32 א . איור הרקע איור הרקע מתאר את החלקים השונים המרכיבים את התהליך המבוקר , ואת אביזרי ההפעלה ואביזרי המדידה שנכללים בתהליך , בהתאם למיקומם בתוכו . לדוגמה , באיור 5 . 37 מוצגת תמונת רקע המתארת תהליך של מערכת לחימום מים בעזרת מחליף חום , כפי שהיא מופיעה על גבי מסך . HMI באיור אפשר להבחין ביחידת מחליף החום , בצנרת המחוברת למחליף החום , ובאביזרי המדידה וההפעלה המשולבים בו , כדוגמת ברז כניסת הקיטור , ברז ניקוז הקיטור , מדי הטמפרטורה בכניסה וביציאה ויחידת ההתרעה . ציור תמונות התהליך מתבצע מתוך תכנית העריכה ( Edit ) של תוכנת . HMI איור הרקע משתמש בדרך כלל בצורות גיאומטריות פשוטות , כמו ריבועים , מלבנים , עיגו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית