5 . 3 . 3 הצגת תמונות של התהליך באמצעות תוכנת HMI אפשר להציג על מסך המחשב תמונות המתארות את הפעילות המתרחשת בתהליך המבוקר , בזמן אמת . פעילות זו מוצגת באנימציה מלאה , המאפשרת לאדם המפעיל לראות את כל השינויים המתרחשים בתהליך בזמן התרחשותם . לדוגמה : לפי תמונת הברז , המוצגת על מסך המחשב , המפעיל יכול לראות אם הברז המותקן בתהליך פתוח או סגור , והוא יכול לראות גם את מפלס הנוזל בתוך המכל , המשתנה על-גבי מסך המחשב , באופן יחסי להשתנותו במכל שבתהליך . א . הצגת אנימציה בתמונה באיור 5 . 32 מוצגת תמונה ( ב3- מצבים שונים ) של קטע מתהליך בקרת מפלס במכל מים . המים מוזרמים למכל דרך צינור , על-ידי ברז חשמלי אשר נפתח ונסגר לפי דרישות הבקרה . באיור מתוארים שלושה ממצבי העבודה המאפיינים את מערכת בקרת המפלס : בחלק א של האיור אפשר לראות שהמכל מתמלא במים : הברז פתוח ( ניתן לראות באיור שידית הברז שינתה זווית ;( מתחת לברז רשומה הכתובית , ON צינור ההזנה שינה את צבעו לצבע כהה , התצוגה הספרתית שלצד המכל מראה קריאת מפלס של , 60 % וצג הבר-גרף נמצא אף הוא במצב . 60 בחלק ב של האיור מתואר מצב שבו הברז סגור והמכל ריק ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית