5 . 3 . 2 המאפיינים של תוכנת HMI תוכנת HMI מכילה כמה כלים לתצוגה ולעיבוד נתונים , באמצעותם אפשר להפוך את המחשב האישי לעמדת הפעלה חכמה של התהליך המבוקר . הכלים העיקריים , המוגדרים בכל אחת מתוכנות HMI הנפוצות , הם : א . הצגת תמונות של התהליך ( תמונות " מצוירות (" על גבי מסך המחשב . ב . הצגת רשימת תקלות בתהליך , הדורשות טיפול , כולל תקלות היסטוריות שהסתיימו . ג . הצגת גרפים בזמן אמת , של משתנים רציפים בתהליך . ד . איסוף נתונים מהתהליך , עיבודם בצורת טבלאות , דוחות אירועים או גרפים , ואחסונם כנתונים מצטברים בזיכרון המחשב ( נתונים היסטוריים . ( ה . הגדרת הוראות הפעלה וביצוע לתהליך , באמצעות המקלדת והעכבר של המחשב . כלים אלה מאפשרים " לבנות " מערכת ממשק אדם-מכונה באמצעות המחשב , ומאפשרים לאנשים המפעילים את התהליך , לבצע מעקב בזמן אמת , בעזרת המחשב , על המתרחש בתהליך המבוקר . בסעיפים הבאים נכיר את הכלים האלה ואת אופן השימוש בהם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית