5 . 3 . 1 הקשר בין תוכנת HMI לבין הבקר המתוכנת לכל דגם של בקר קיים פרוטוקול תקשורת , שנקבע על-ידי יצרן הבקר . פרוטוקול התקשורת מגדיר את מאפייני התקשורת הטורית בין הבקר לבין המחשב , כגון : קצב העברת המידע ( בסיביות לשנייה , ( גודל הנתון המועבר 7 ) או 8 סיביות , ( מה מייצג הנתון המועבר ( צורת הקידוד , ( סוג ספרת הביקורת ( זיהוי זוגי או זיהוי אי-זוגי , ( וצורת סיום התקשורת ( ספרת סיום אחת או שתיים . ( תוכנת HMI כוללת קובצי מחשב אשר מגדירים את צורת התקשורת בין כל אחד מהבקרים שעמם התוכנה יכולה לתקשר לבין המחשב עליו היא מותקנת . קבצים אלה נקראים קובצי . Drivers Files כל אחד מקובצי התקשורת כולל את פרוטוקול התקשורת האופייני של הבקר המתוכנת ( עבורו נכתב הקובץ ) ואת הגדרת מערכת כתובות הייחוס של הבקר ( הכוללת את כתובות כל המשתנים המוגדרים בזיכרון הבקר . ( כתובות הייחוס כוללות את כתובות המבואות לבקר , כתובות המוצאים , כתובות האוגרים וכדומה . על-ידי הגדרת כתוב ֶ ת ייחוס ייחודית לכל אחד מרכיבי הבקר ( מבוא , מוצא , אוגר וכו , (' המחשב יכול לפנות ישירות אל זיכרון הבקר המתוכנת , ולבקש מהבקר מידע לגבי מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית