5 . 2 . 6 תקשורת בין הבקר המתוכנת למחשב שידור המידע בין המחשב ( עליו מותקנת תוכנת ( HMI לבין הבקר , מתבצע בדומה לשידור מידע בין מחשב למחשב ובין מחשב לציוד ההיקפי שלו – באמצעות קווי תקשורת . המידע משודר דרך קווי התקשורת בצורה של מילים בינאריות , שיכולות להכיל נתון מספרי המופיע בצורה בינארית , או אות או תו כלשהו , המקודד בצורה בינארית . קיימות שתי צורות תקשורת עיקריות , הנבדלות זו מזו בעיקר באופן שידור המידע : תקשורת מקבילית ותקשורת טורית . א . תקשורת מקבילית תקשורת מקבילית היא השיטה המהירה ביותר לשידור מידע בין יחידות שונות . בצורת תקשורת זו המידע משודר בין היחידות באמצעות קו תקשורת רב-גידי , שבו כל גיד מעביר ספרה בינארית אחת מתוך המילה הבינארית השלמה , המשודרת . מספר הגידים בקו תלוי במספר הספרות במילה 8 ) ספרות , 16 ספרות וכדומה . ( באיור 5 . 29 מוצג קו תקשורת מקבילית של מילה בינארית בת 8 ספרות ( סיביות . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית