כאמור , לוח ההפעלה הממוחשב מחובר בתקשורת ישירה ( On-line ) אל הבקר המתוכנת , השולט על המכונה ועל התהליך המבוקר . חיבור זה מאפשר גישה ישירה ונוחה אל הנתונים האגורים בזיכרון הבקר ; נתונים אלה מייצגים את נתוני התהליך המבוקר . ( הערה : הסבר מפורט יותר על אופן התקשורת בין הבקר לצג יובא בסעיף , 5 . 2 . 6 הדן בחיבור בין הבקר המתוכנת למחשב האישי . ( הבחירה בנתוני התהליך הנרשמים על הצג , ההודעות שייכתבו עליו וההגדרה מתי תופיע כל הודעה , מבוצעות כולן באמצעות תוכנה לתכנות לוח ההפעלה הממוחשב . התוכנה מסופקת על-ידי היצרן , יחד עם לוח ההפעלה הממוחשב . יצרן לוחות ההפעלה הממוחשבים מאפשר לקשר אותם ולהתאימם למרבית דגמי הבקרים המתוכנתים הנפוצים בתעשייה . התאמת דגם הבקר , אליו יחובר לוח ההפעלה , מתבצעת אף היא באמצעות התוכנה . ? שאלה 5 . 9 א . הסבירו בקצרה את היתרונות שיש לשימוש בלוח הפעלה ממוחשב , לעומת השימוש בלוח פיקוד מקומי . ב . האם יש חסרונות , לדעתכם , לשימוש בלוח הפעלה ממוחשב , לעומת שימוש בלוח פיקוד מקומי ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית