א . זהו את האביזרים השונים המשולבים בלוח הפיקוד , וסווגו אותם לאביזרי חיווי ולאביזרי הפעלה . ב . הסבירו בקצרה את תפקידו של כל אחד מהאביזרים המותקנים בלוח הפיקוד . 5 . 2 . 3 לוח סינופטי השימוש בלוחות הפיקוד כאמצעי ממשק אדם-מכונה , נפוץ מאוד ונוח לשימוש כאשר הוא מיועד למכונה אחת או לתהליך פשוט . כאשר יש צורך להציג תמונת מצב מלאה של תהליך ייצור מורכב , המכיל כמות גדולה של מידע , שהאדם המפעיל צריך לאסוף ולנתח , נהוג להשתמש באמצעי תצוגה מורכב יותר הנקרא לוח סינופטי . הלוח הסינופטי הוא לוח תצוגה אשר מותקן בדרך כלל על קיר בחדר הבקרה במפעל , ועליו מופיע תרשים המתאר את תהליך הייצור ואת מצבי ההפעלה של כל המכונות ותהליכי המשנה , לצורכי בקרה ומעקב אחר התקדמות התהליך . על גבי הלוח הסינופטי מופיעים תרשימים עקרוניים של תהליך הייצור ושל המכונות והמערכות המשולבות בו . בתרשימי התהליך משולבים אביזרי חיווי כמו נוריות חיווי , צגים ספרתיים , מחוונים ורשמים . כל אחד מהאביזרים האלה מותקן על הלוח , ליד התרשים של האביזר בתהליך או המכונה שאותו הוא מציג .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית