5 . 2 . 2 לוח פיקוד מקומי המערכת הפשוטה ביותר של ממשק אדם-מכונה היא לוח הפיקוד , המותקן בדרך כלל בצמוד למכונה המבוקרת , או בעמדת האדם המפעיל את התהליך . על-גבי הלוח מותקנים אביזרי חיווי ואביזרי פיקוד שונים , שאליהם צמודות כתוביות זיהוי המאפשרות לאדם המפעיל לזהות אותם . אביזרי החיווי הנפוצים ביותר , המותקנים בלוחות הפיקוד , הם נורית חיווי וצג ספרתי . אביזרי הפיקוד הנפוצים ביותר בלוחות הפיקוד הם מפסק ולחצן . איור 5 . 12 מציג דוגמה של לוח פיקוד להפעלת מכונה . הלוח כולל לחצני הפעלה למכונה ונוריות חיווי המצביעות על מצבים שונים במכונה . דוגמה 5-2 לוח פיקוד למזגן באיור 5 . 13 מוצגת קופסת פיקוד להפעלת מזגן ביתי או משרדי ; בחזית הקופסה אפשר לראות את לוח הפיקוד , שעליו מותקנים מפסק , ווסת ושתי נוריות חיווי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית