5 . 2 . 1 מבוא מערכות ממשק אדם-מכונה הן מגוונות ורבות , ונפוצות בכל תהליכי הפיקוד והבקרה . בפרק זה נדון בעיקר במערכות ממשק אדם-מכונה תעשייתיות , אולם ניתן למצוא מערכות כאלה גם ביישומים אחרים . קשה לתאר כיום הפעלה של מכשיר חשמלי ביתי שאינו כולל מערכת ממשק אדם-מכונה . מערכת זו מאפשרת לכל אדם להפעיל את המכשיר לפי צרכיו בצורה פשוטה ונוחה . אם נתבונן באיור 5 . 1 המציג מכונת כביסה ביתית , נוכל להבחין שבחלקה העליון , המוגדר כלוח ההפעלה , מותקנים בוררים , לחצנים ונורות . לוח ההפעלה הוא ממשק אדם-מכונה של מכונת הכביסה . ? שאלה 5 . 1 הסבירו כיצד ניתן להפעיל את המכונה ולשלוט על אופן פעולתה באמצעות לוח ההפעלה . אילו פונקציות ואילו אופני עבודה אפשר לקבוע בעזרת לוח ההפעלה ? איור 5 . 2 מציג שני מכשירים חשמליים הכוללים ממשק אדם-מכונה ; בחלק א של האיור מוצג תנור מיקרו-גל , ובחלק ב של האיור מוצג סיר טיגון חשמלי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית