5 . 1 מבוא מערכות בקרה של תהליכים תעשייתיים מורכבות משני מרכיבים עיקריים , כפי שהוסבר בסעיף : 2 . 2 אביזרי קצה המותקנים בתהליך ויחידת בקרה . אביזרי קצה הוא שם כולל , המתאר את אביזרי ההפעלה של התהליך המאפשרים את הפעלתו והרצתו , ואת אביזרי החישה המודדים את הנתונים הפיזיקליים של התהליך . לצד אביזרי הקצה מותקנים בתהליך גם אביזרי החיווי , המשמשים להצגתם של נתוני התהליך לאדם המפקח על פעולת התהליך ( מפעיל התהליך . ( יחידת הבקרה משמשת כאמצעי לשליטה ולבקרה על התהליך , וכבר הזכרנו בפרק 2 שיחידות הבקרה הנפוצות ביותר כיום , במערכות פיקוד ובקרה תעשייתיות , מבוססות על בקרים מתוכנתים . לצד הבקר המתוכנת , מותקנת עמדת הפעלה ( מבוססת מחשב בדרך כלל ) הנקראת ממשק אדם-מכונה , ובקיצור . ( Human Machine Interface ) HMI עמדה זו משתלבת במערכת המבוקרת על-ידי בקר , כפי שתואר באיור . 2 . 10 ממשק אדם-מכונה הוא מערכת המאפשרת ליצור תקשורת בין התהליך לבין האדם המפעיל אותו ומשתמש בו , ובצורה זו ניתנת לאדם היכולת להפעיל את התהליך , לפקח על אופן פעולתו , לעקוב אחר שינויים המתרחשים בתהליך , ולשלוט בתוצרת המתקבלת מהתהליך ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית