4 . 2 דוגמאות ליישום תכנוני בסעיף זה נציג שתי דוגמאות לכתיבת תכנית פיקוד ובקרה למערכות שונות , ונ ַ ראה כיצד משתמשים בבקר המתוכנת ליישום תכניות אלה . כל אחת מהדוגמאות תוצג באופן מפורט לפי סדר השלבים שהצגנו לעיל . דוגמה 4-1 מערכת למילוי והכנת תערובת חומרים א . תיאור כללי של התהליך בתהליך הייצור משתמשים בשני חומרי גלם נוזליים – חומר א וחומר ב – שמכינים מהם מנות תערובת במכל ערבול . לצורך הכנת התערובת מוזנות לתוך המכל כמויות מדודות של שני החומרים , אשר מעורבלים בתוך המכל , באמצעות מערבל , לפרק זמן שנקבע מראש . בתום הערבול מוזרמת התערובת המוכנה אל מחוץ למכל , להמשך תהליך הייצור והמערבל מוכן להכנת מנה חדשה של תערובת ( הערה : החומרים אינם מתרכבים ביניהם בתהליך . ( איור 4 . 1 מציג את מערכת הערבול והאביזרים המותקנים בה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית