סיכום שפת התכנות של הבקר המתוכנת כוללת פונקציות תוכנה רבות ומגוונות המאפשרות למתכנת לכתוב תוכנית פיקוד יעילה ומתאימה לתהליך המבוקר . הפונקציות הבסיסיות הן פונקציות לוגיות המיוצגות בתוכנת הבקר על-ידי שימוש במגעים ובסלילים . המגעים יוצרים שילוב של תנאי מיתוג לוגיים הדרושים להפעלת הסלילים . המגעים מייצגים מבואות לבקר , או מגעי עזר של ממסרים פנימיים וממסרי מוצא , והסליל מייצג הפעלה של רכיב מוצא . פונקציות תזמון , המיוצגות בתוכנת הבקר על-ידי יחידות של קוצבי זמן ( Timers ) משמשות ליצירת השהיות בתהליך המבוקר , ולביצוע מדידות של מרווחי זמן בין הביצוע של פעולת בקרה אחת לביצוע הפעולה הבאה אחריה . פונקציות מנייה המיוצגות בתוכנת הבקר על-ידי מונים , ( Counters ) משמשות למניית אירועים בדידים המייצגים דפקים חשמליים . במרבית הבקרים המתוכנתים קיימים שני סוגים של מונים : מונה מעלה , ( CTR ) המתחיל את המנייה מן הערך אפס ומונה עד הערך הרצוי שנקבע מראש , ומונה משולב : מונה מעלה או מטה , המאפשר מנייה בשני הכיוונים . ( UDC ) פונקציות השוואה הנכללות בתכנית דיאגרמת הסולם , מאפשרות לבקר להשוות , מבחינה כמותית ,...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית