3 . 7 . 3 דוגמאות לשימוש בפונקציות חיבור וחיסור בדוגמאות הבאות נציג תכניות פיקוד בדיאגרמת סולם , שבהן מיושמות פונקציות חיבור וחיסור . דוגמה 3-22 חיבור ערכים של שלושה מונים בתהליך באיור 3 . 66 הוצגו שלושה תהליכי ייצור שבמוצאיהם יש מסועים שתפקידם לשנע את החלקים המוכנים המתקבלים ממכונות הייצור . חישנים מזהים את מעבר החלקים המוכנים מהמכונה ; הבקר המתוכנת סופר את החלקים היוצאים מכל אחת מהמכונות בעזרת מונים המוגדרים בתוכנה , ומסכם , באמצעות פונקציות חיבור , את סך-כל החלקים המוכנים . כדי לממש את החישוב הזה בתכנית הפיקוד לבקר , משתמשים בשתי פונקציות חיבור . ( ADD ) כל אחת מפונקציות החיבור מחברת שני נתונים . פונקציית חיבור אחת מחברת את הערכים של שני המונים הראשונים ומאחסנת את התוצאה באוגר ביניים , V 1 ופונקציית החיבור השנייה מחברת את ערך המונה השלישי לתוצאת הביניים שאוחסנה באוגר , V 1 ומאחסנת את התוצאה הסופית באוגר . V 2 באיור 3 . 70 מוצגת תכנית הפיקוד בדיאגרמת הסולם לחישוב סך-כל החלקים המוכנים בתהליך . תכנית הפיקוד המוצגת באיור 3 . 70 כוללת שלושה מונים : CTR 3 , CTR 2 , CTR 1 ( מונה אחד לכל מכ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית