3 . 6 . 1 מבוא בתהליכים רבים קיים צורך לבצע שינוי בנתונים בהם משתמש הבקר בתכנית הפיקוד של התהליך , כדי שניתן יהיה לשנות את אופי פעולתו . הנתונים בהם משתמש הבקר מאוחסנים באוגרים בזיכרון הנתונים של הבקר . שינוי הנתונים משפיע על אופי פעולת התהליך אולם אינו משנה את תכנית הפיקוד שלו . אם נתייחס , לדוגמה , לקוצב זמן המפעיל מערכת תאורה לזמן קצוב , נראה שצורכי המשתמש דורשים שתהיה אפשרות לכוון את פרק הזמן שבו פועלת התאורה , בלי לשנות את תנאי ההפעלה של מערכת התאורה . דוגמאות נוספות : שינוי זמני העבודה של כל אחת מנורות הרמזור בצומת , בהתאם לשעות היום ( באמצעות קוצבי זמן , ( וזאת מבלי לשנות את סדר הפעלת נורות הרמזור ( למעשה משנים רק את פרק הזמן שדולקת הנורה הירוקה , בכל כיוון בצומת . ( • קביעת טמפרטורת עבודה רצויה למזגן המותקן בחדר , לצורך קירור החדר , וזאת מבלי לשנות את תנאי ההפעלה של המזגן ( לוגיקה . ( כיוון זמן החימום ודרגת החום בתנור מיקרוגל . כל הדוגמאות שהוזכרו מאופיינות בשימוש שעושים באוגר הנתונים בזמן כתיבת תכנית הפיקוד לבקר המתוכנת ; במקום להשתמש בערכים קבועים , האוגר משמש כתא אחסון שאת ת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית