שאלות חזרה ? שאלה 3 . 34 כתבו תכנית שתאפשר להפעיל שער חשמלי בכניסה לחניון בתפוסה של 50 מכוניות . השער ייסגר כאשר החניון מלא . השער ייפתח שוב לאחר יציאת 5 מכוניות מהחניון . כניסת המכוניות לחניון ויציאתן ממנו מזוהים על-ידי שני חישנים : חישן זיהוי רכב נכנס וחישן זיהוי רכב יוצא . ? שאלה 3 . 35 מערכת מיזוג האוויר , המותקנת באולם המכיל 200 מקומות ישיבה , מורכבת משלוש דרגות מיזוג , המופעלות ( או מנותקות ) בהתאם לכמות האנשים השוהים באולם . כאשר מספר האנשים באולם קטן מ , 50- מופעלת דרגת המיזוג הראשונה ; כאשר מספר האנשים באולם הוא בין 51 ל , 100- מופעלת גם דרגת המיזוג השנייה ומצטרפת לפעולת המערכת הראשונה ; כאשר מספר האנשים באולם גבוה מ , 100- מופעלת גם דרגת המיזוג השלישית , ושלוש  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית