3 . 5 . 3 דוגמאות לשימוש בפונקציות השוואה פקודות ההשוואה שימושיות בתכניות פיקוד ובקרה של יישומים רבים . בדוגמאות הבאות נציג כמה יישומים כאלה . דוגמה 3-14 השוואת משקלו של חלק למשקלו המינימלי המותר באיור 3 . 48 מוצגת עמדת שקילה . מוצר מוסע על-גבי מסוע לעמדה זו , ונשקל לפני העברתו להמשך התהליך . בעמדת השקילה מותקן גשש זיהוי , שתפקידו לזהות כי הגיע לעמדה מוצר , ורק אז הוא מאפשר את השקילה . תוצאת השקילה מוזנת אל הבקר המתוכנת . תפקיד הבקר הוא למיין את המוצרים לפי משקלם . מוצר תקין ישקול 1 , 500 גרם ומעלה . כאשר משקל המוצר קטן מ 1 , 500- גרם , הבקר יסיט את המוצר לארגז איסוף המונח בצד העמדה , על-ידי הפעלת בוכנת דחיפה , למשך 2 שניות . הערה : בדוגמה זו לא נפרט את הפעולות המתבצעות בעמדת השקילה , כאשר משקלו של המוצר תקין . כדי להפעיל את התהליך באמצעות הבקר המתוכנת , בוצעו החיבורים האלה : גשש הזיהוי חובר למבוא הבקר . I 1 מתקן השקילה חובר למבוא האנלוגי של הבקר . AI 20 בוכנת הדחיפה חוברה למוצא הבקר . Q 7  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית