3 . 5 . 2 סוגי פונקציות ההשוואה ואופן פעולתן בסך-הכל קיימות שש פונקציות השוואה ( Compare functions ) המגדירות את היחס בין שני גדלים מספריים . נסמן את המספרים , שאנו בודקים את היחס ביניהם , כמספר A ומספר , B ונגדיר ביניהם את היחסים האלה : שלוש פונקציות ההשוואה הראשונות , A > B , A = B ו A < B- הן פונקציות הנותנות תוצאה חד-משמעית לגבי היחס בין שני המספרים , ואילו פונקציות ההשוואה הנוספות A < = B , A > = B ו A <> B- הן פונקציות הנותנות תוצאה דו-משמעית לגבי היחס בין שני המספרים . ? שאלה 3 . 25 התבונן במכל המופיע באיור A . 3 . 44 הוא מספר המייצג את מפלס המים במכל ; ערכו נע בין 0 ל240- ס " מ ; B הוא מספר קבוע , המייצג את ערך המפלס הרצוי במכל , שערכו 120 ס " מ ; רשמו את ערכי A שיאפשרו לזהות את המצבים המוגדרים האלה : א . A < B ב . A > B ג . A = B  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית