3 . 4 . 6 יישומים המבוססים על פעולת מנייה מעלה ומטה הדוגמה הבאה מתארת יישום הדורש שימוש במונה מעלה-מטה , ומבהירה את אופן פעולתו . דוגמה 3-13 מערכת למנייה ולסימון של מקומות חנייה פנויים בעזרת מונה מעלה-מטה בחניון יש 20 מקומות חנייה . כלי רכב נכנסים לחניון ויוצאים ממנו דרך שני נתיבים נפרדים : נתיב כניסה ונתיב יציאה . בכל נתיב מותקן גשש המזהה מעבר רכב דרכו . במבוא לחניון מוצב עמוד , שעליו מותקנות שלוש נורות המציגות את המצב בחניון : החניון סגור , החניון פנוי ( כאשר החניון פתוח ויש מקומות חנייה ) והחניון מלא ( כאשר החניון פתוח , אך אין בו עוד מקומות חנייה . ( ניתן לחסום את כניסת כלי-הרכב אל החניון באמצעות מחסום , שמופעל על-ידי מפסק-מפתח ראשי . החניון ומערכת הפיקוד שלו מוצגים באיור . 3 . 42 לצורך הפעלת החניון באמצעות בקר מתוכנת בוצעו החיבורים הבאים : גשש לזיהוי כניסת רכב חובר למבוא הבקר ; I 1 גשש לזיהוי יציאת רכב חובר למבוא הבקר ; I 2 מפסק-מפתח להפעלה ראשית של החניון חובר למבוא הבקר ; I 3 נורת החניון פנוי חוברה למוצא הבקר ; Q 13 • נורת החניון מלא חוברה למוצא הבקר ; Q 10 נורת החניון סגור חובר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית