3 . 4 . 4 דוגמאות ליישומים המבוססים על פעולת מנייה כדי להבין את פעולתו של מונה מעלה , נביא כעת שתי דוגמאות ליישומים פשוטים , הדורשים ביצוע מנייה , ומשולב בהם מונה מעלה . דוגמה 3-11 מניית חבילות המוסעות על-גבי מסוע מסוע מסיע חבילות אל ארגז אריזה המונח לצדו , כפי שאפשר לראות באיור . 3 . 37 הארגז יכול להכיל 50 חבילות . כאשר הארגז מתמלא , המסוע נעצר ונדלקת נורה , המסמנת למפעיל שיש לקחת את הארגז המלא ולהניח במקומו ארגז ריק . עם הנחת הארגז הריק , המסוע מופעל מחדש . הרכיבים המוגדרים בתהליך והכתובות המוגדרות להם בבקר , מופיעים בטבלה : 3 . 2 בהתאם לדרישות שהוצגו לתהליך ולרכיבים המשולבים בו , יש לכתוב את תכנית הפיקוד ולשלב בה מונה המשמש למניית הרכיבים . כדי לבנות מעגל פיקוד לתהליך , נשתמש במונה , CTR 1 ונקבע לו ערך רצוי ( Preset ) של 50 דפקים . המגע I 3 של חישן הזיהוי יהיה מקור הדפקים למונה ויתחבר למבוא המנייה שלו . מנוע המסוע Q 10 יופעל כאשר מתקיימים התנאים האלה : ניתנה הוראת הפעלה למערכת על-ידי מפסק ההפעלה הראשי ; I 1 קיים ארגז לצד המסוע , הגורם לסגירת מגע של מפסק הקצה ; I 2 המונה עדיין לא מנה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית