3 . 4 . 3 מונה מעלה CTR – הפונקציה המוגדרת בבקר המתוכנת כמונה מעלה מיוצגת בדיאגרמות סולם על-ידי מסגרת מלבנית , או , בשפה מקצועית , על-ידי " קופסה " . ( Box ) בקופסה רשומים : שם המונה , אחריו מספרו הסידורי ( לדוגמה : ( CTR 1 וערך המנייה . ערך המנייה נקבע מראש והוא מבוטא ביחידות של דפקים , למשל . Pre = 10 באיור 3 . 34 מוצגת דיאגרמת הסולם של מונה מעלה . למונה מעלה יש שני קווי מבוא : קו מנייה וקו איפוס . דרך קו המנייה מסופקים למונה הדפקים המגיעים מחישנים או מרכיבי מיתוג . קו האיפוס משמש לאיפוס הערך הרצוי של המנייה במונה ; כאשר המגע הרגיל-פתוח הממוקם במבוא האיפוס למונה נמצא במצב ON ( מגע סגור , ( הוא מייצג את תנאי האיפוס שלו , וכאשר הוא נמצא במצב OFF ( המגע פתוח ) הוא מאפשר את המנייה . קו האיפוס משמש גם לניתוק מוצא המונה ( שינוי מON- ל ( OFF- כאשר המגע המייצג את תנאי האיפוס נמצא במצב . ON הערך הרצוי של המנייה במונה , ( Preset ) המגדיר את מספר הדפקים שהמונה צריך למנות לפני הפעלת מוצאו , ניתן להגדרה בזמן התכנות , כערך קבוע ( Constant ) או כערך הניתן לשינוי – על-ידי הגדרתו כאוגר ייעודי בזיכרון...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית