3 . 4 . 2 סוגי המונים בבקרים מתוכנתים ועקרונות פעולתם בבקרים מתוכנתים קיימות פונקציות תוכנה שמבצעות את תפקידם של מונים סטנדרטיים . בתוכנה קיימים שני סוגים עיקריים של מונים ( פונקציות תוכנה : ( א . מונה מעלה : מתחיל את המנייה מן הערך אפס ומונה עד הערך הרצוי שנקבע מראש ; סימונו , ברוב הבקרים , הוא CTR או . ( CouNTer ) CNT ב . מונה משולב : מונה מעלה או מטה , המאפשר מנייה בשני הכיוונים ; סימונו ברוב הבקרים הוא . ( UP-Down Counter ) UDC בסעיף הבא נתאר את עקרונות הפעולה של מונים אלה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית