3 . 4 . 1 מבוא פונקציות מנייה מיוצגות בתוכנת הבקר על-ידי מונים . ( Counters ) מונה הוא רכיב המשמש למניית אירועים בדידים , שאפשר להמיר לדפקים חשמליים , תוך שימוש בחישנים מסוגים שונים . ההגדרה של דופק חשמלי היא : אות חשמלי ( זרם , מתח ) במוצא של רכיב חשמלי , או במבואו , המשנה את עוצמתו מרמה ( OFF ) ' 0 ' לרמה ( ON ) ' 1 ' בפרק זמן השואף לאפס , נשאר ברמה ' 1 ' במשך פרק זמן , ? t ולאחר מכן משתנה בחזרה לרמה ' 0 ' בפרק זמן השואף לאפס , מוגדר כדופק חשמלי , כמתואר באיור . 3 . 32 הדופק החשמלי יכול להופיע לזמן קצר ? t ) קטן יחסית ) או לזמן ממושך ? t ) גדול יחסית ;( מבחינת זיהויו על-ידי המונה אין לכך חשיבות , כי המנייה של המונה מתבצעת רק במעבר מOFF- לON- ( בזמן , ( t 1 ולא במעבר מON- לOFF- ( בזמן . ( t 2 הדפקים הנמנים על-ידי מונים מתקבלים מרכיבי מיתוג אלקטרו-מכניים , כמו מפסקים , לחצנים ומגעים של ממסרים , או מרכיבים אלקטרוניים כמו חישנים . באיור 3 . 33 מובאות דוגמאות אחדות של מדידות הנדסיות , המבוססות על מנייה של דפקים אשר נקלטים על-ידי חישנים מגנטיים ואופטיים . בחלק א של איור 3 . 33 מוצגת דוגמה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית