שאלות חזרה ? שאלה 3 . 19 עגורן משמש לשינוע מכולות , מעמדת הפריקה אל המחסן . מנוע העגורן מופעל באמצעות שני לחצנים : הלחצן הפעל והלחצן נתק . לחיצה על הפעל מפעילה צופר למשך 6 שניות ; הצופר משמש להתראה על תחילת העבודה של העגורן ; אחרי ההתרעה מופעל מנוע העגורן . א . כתבו תכנית פיקוד , בצורה של דיאגרמת סולם , שתענה על דרישות ההפעלה של העגורן . להלן הכתובות בהן תשתמשו להגדרת המבואות והמוצאים : – I 1 לחצן הפעל – I 2 לחצן נתק – Q 1 צופר – Q 2 מנוע העגורן ב . תרגמו את התכנית לשפת פקודות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית