3 . 3 . 2 מבנה קוצב הזמן ועקרון פעולתו בבקר המתוכנת מופיע קוצב הזמן כפונקציית תוכנה שכינויה " טיימר . " פעולתו של קוצב הזמן המיושם בתוכנה דומה לפעולת קוצב הזמן האלקטרוני או החשמלי , המקובל בשימוש במעגלי פיקוד חשמליים . בניגוד למגוון קוצבי הזמן הקיימים במעגלי פיקוד חשמליים , מוגדר בבקר המתוכנת קוצב זמן מסוג אחד בלבד , אשר פועל כיחידה היוצרת הפעלה לאחר השהיה , או – במילים אחרות – השהיה בהפעלה . ( On-delay ) כדי ליצור פעולת תזמון שונה מפעולה זו , יש לכתוב תכנית פיקוד מתאימה , שבה ישולב קוצב הזמן מהסוג הזה בשילוב מתאים עם ממסרים . משמעות המונח השהיה בהפעלה היא מניית הזמן בקוצב המוגדר בתוכנה , מרגע מתן הפיקוד להפעלתו ועד הגעת המנייה לערך הזמן הרצוי שהוגדר לקוצב הזמן . בתום מניית הזמן , מופעל הממסר של קוצב הזמן , ומאפשר ביצוע הפעלות ( פעולות מיתוג ) באמצעות הבקר . קוצב הזמן מוגדר בדיאגרמת סולם כקופסה מלבנית הרשומה בשלב הדיאגרמה בצד ימין , ולשמאלה מוגדרים תנאי המיתוג שלה . איור 3 . 15 מציג קופסת קוצב זמן . בתוך המלבן של קוצב הזמן מוגדרים שם הפונקציה ( TMR ) וכתובתה בבקר ( מספרו הסידורי של קוצ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית