3 . 3 . 1 מבוא פונקציות תזמון מיוצגות בתוכנת הבקר על-ידי יחידות של קוצבי זמן . ( Timers ) לפי דרך פעולתן , יחידות אלה דומות לקוצבי הזמן הסטנדרטיים ( בדרך-כלל קוצבים אלקטרוניים ) המקובלים בשימוש במעגלי פיקוד שאינם מתוכנתים . תפקידם של קוצבי הזמן הסטנדרטיים וקוצבי הזמן המתוכנתים הוא ליצור השהיות בתהליך המבוקר , ולבצע מדידות של מרווחי זמן בין הביצוע של פעולת בקרה אחת לביצוע הפעולה הבאה אחריה . קוצבי הזמן הסטנדרטיים , המקובלים כיום בשימוש הם אלקטרוניים , חשמליים או פניאומטיים ; השכיחים ביותר הם קוצבי הזמן האלקטרוניים הדיגיטליים , מפני שהם מדויקים יותר ובאופן פיזי גם קטנים יותר . באיור 3 . 14 מוצג מבנה עקרוני של יחידת קוצב זמן . לקוצב יכול להיות מבוא אחד או כמה מבואות , שאליהם מחוברים אותות הפיקוד . הקוצב עצמו מורכב ממעגל השהיה , שזמן ההשהיה שלו ניתן לכיוון מראש , ומממסר מוצא , שהוא בדרך-כלל ממסר אלקטרו-מכני ; ממסר זה מופעל על-ידי אות חשמלי המתחבר אליו ממוצא מעגל ההשהיה . כאשר אות חשמלי מתקבל במבוא קוצב הזמן , מתחילה מנייה במעגל ההשהיה . בתום המנייה , מעגל ההשהיה מפיק אות חשמלי לממסר המוצא ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית