3 . 2 . 1 מבוא הפונקציות הלוגיות הבסיסיות מיוצגות בתוכנת הבקר על-ידי שימוש במגעים ובסלילים . המגעים יוצרים שילוב של תנאי מיתוג לוגיים הדרושים להפעלת הסלילים . המגעים מייצגים מבואות לבקר , או מגעי עזר של ממסרים פנימיים וממסרי מוצא , והסליל מייצג הפעלה של רכיב מוצא . בדוגמאות הבאות יוצגו כמה מעגלי מיתוג בסיסיים הנפוצים בפיקוד חשמלי , ומיושמים על-ידי הבקר המתוכנת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית