3 . 1 . 2 תכנית פיקוד לדוגמה לצורך המחשת שלבי התכנון שתוארו בסעיף , 3 . 1 . 1 נכתוב תכנית פיקוד עבור התהליך המתואר באיור . 3 . 1 א . הצגת דרישות התהליך המבוקר בשילוב דיאגרמת זמנים במכל אגירה של מים נשמר מפלס המים בין שתי נקודות מפלס : נקודת מפלס מינימום ונקודת מפלס מקסימום . בנקודות אלה מותקנים שני מפסקי מפלס שתפקידם לשמור על מפלס המים . מפסקים אלה הם מסוג מצוף , שמגעיו נפתחים ונסגרים בהתאם למפלס המים . המפסקים מותקנים בדופן המאגר בצורה כזו שהם נסגרים כאשר הם מזהים מים ( מגע מסוג רגיל-פתוח . ( כאשר מפלס המים נמוך מהנקודה מפלס מינימום , מופעלת משאבה השואבת מים ממאגר מים אל מכל האגירה . המשאבה פועלת עד שהמפלס מגיע לנקודה מפלס מקסימום . בנקודה זו מנותקת המשאבה , עד שהמפלס יורד חזרה לנקודה מפלס מינימום . בנקודה זו ( כשמפלס המים יורד מעט מתחת לנקודה מפלס מינימום ) מופעלת המשאבה שוב . מפסק מפלס נוסף , הנקרא מפסק מפלס יתר , מותקן קרוב לשפת המ ְ כל , ומאפשר זיהוי מצב שבו המפלס במכל האגירה מגיע לשפת המ ְ כל . כאשר המפלס מגיע לשפת המ ְ כל , מופעלת נורת חיווי סכנת הצפה ( Over Flow ) המתריעה בפני ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית