3 . 1 שלבי כתיבת תכנית פיקוד לבקר המתוכנת כתיבה של תכנית פיקוד לבקר המתוכנת מחייבת ניתוח והבנה של התהליך המבוקר , עבורו נכתבת התכנית . כותב התכנית חייב להבין כיצד התהליך פועל ולדעת את התנאים הלוגיים הדרושים להפעלה נכונה . בנוסף , כותב התכנית חייב לזהות את כל רכיבי הקצה המותקנים במתקן המבוקר , אשר יחוברו לבקר המתוכנת , לסווג אותם ולזהות את תפקידם בתהליך .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית